Närproducerat på bruket

Made in Högbo är ett löfte om goda smakupplevelser baserade på ytterst medvetna råvaruval, ur kvalitetsmässigt, ekologiskt & socialt avseende. Närodlat så klart!

Vi serverar Made in Högbo-märkta produkter så långt det är möjligt i vår restaurang och det finns även till försäljning i vår butik som ligger i anslutning till restaurangen. Högbo Matsedeln är en avsmakningsmeny med enbart råvaror som är Made in Högbo, den serveras vid Högbobordet på torsdagar. Läs mer om det här!

Kriterier för att en produkt är ”Made in Högbo”.

1. En enkel osammansatt råvara: Råvaran kommer från Högbo. Är plockad/odlad/uppfödd här med kärlek och omtanke på både vår natur och våra medborgare. Hållbar både ekologiskt och socialt.

eller

2. Förädlad produkt: Om en avgörande förändring har skett med råvaran på Högbo kan råvaran komma från närområdet (7 mils radie) och är då särskilt utvald med tanke på det ovan nämnda. (t.ex osten ystas här men mjölken kommer från Järbo) vissa undantag kan förekomma med avståndet där det inte finns tillgång på närmare håll eller där produktionen är av sådant slag att det är ”värt omvägen” ur ett socialt/ekologiskt hänseende. Ex. Mjöl från Teve Kvarn (12 mil) där vi själva hämtar ”närmsta vägen”.

eller

3. En sammansatt produkt: kan förutom salt och socker innehålla 20% av ingredienser som inte klassas in i det ovan nämnda. Detta kan röra sig om nötter, mandlar, russin eller kryddor. (t.ex Högbolimpan innehåller aprikoser, russin och mandlar men resten är vassle från Högbo och mjöl från Teve kvarn). Dock får den totala mängden socker, salt och externa kryddor inte överstiga 50% av produktens vikt.