Våra mellanstora lokaler

Kinnarps (30 kvm) och Mjölnaren (30 kvm) är våra mellanstora konferenslokaler där ni sitter 18 personer runt ett bord i "styrelsesittning".

Dessa rum går att dela av till två grupprum med hjälp av en vikvägg vid behov.